top of page

Har Omega 3 virkning på kognitiv funksjon?

Hjernen er den overordnede delen av nervesystemet både hos oss og dyr, og dens funksjon er å ta imot, analysere og samordne informasjonen den mottar. Denne informasjonen kommer fra sanseorganene – syn, hørsel, lukt, smak og følelse.

Bortsett fra fettvev, er hjernen det organet i kroppen som består av mest fett. Hele 60 prosent faktisk. Rundt 35 prosent av dette er umettede fettsyrer som for eksempel Omega 3 fettsyrene EPA og DHA. Sistnevnte er spesielt viktig for utvikling og vekst av hjernen.

Få 50% på første pakke! Betal kun 246,-*

*Gjelder i en begrenset tilbudsperiode. Prisen gjelder kun første pakke, deretter følger vanlige abonnementssatser. Les våre medlemsbetingelser.

Mangel påvirker viktige funksjoner

Gjennom hele livet er hjernen i kontinuerlig nydanning og omstrukturering. Hvordan vi lærer og hvordan erfaring endrer oss, kan ha en sammenheng med fettsyresammensetningen i hjernen.

Men det har blitt gjort for få studier for å kunne fastslå at Omega 3 har virkning på kognitiv funksjon. Likevel viser flere studier at Omega-3 kan virke positivt på alle disse funksjonene. DHA fettsyren stimulerer nemlig hjernen, samtidig som den er viktig for å bygge opp cellene og opprettholde en normal hjernefunksjon.

Blant annet viser en studie publisert i British Journal of Psychiatry at antisosial atferd blir betraktelig redusert etter at fettsyrer og andre viktige vitaminer og mineraler ble tilført i kosten.

En annen engelsk studie utført av forskere ved Oxford University i England og publisert i American Journal of Pediatrics, viser at adferds- og læreforstyrrelser hos barn ofte kommer av at kostholdet deres mangler viktige næringsstoffer som er nødvendige for normal hjernefunksjon.

Positivt med Omega 3

Men uansett om det viser seg at Omega 3 påvirker kognitiv funksjon eller ikke, vil ikke Omega 3 gjøre noe skade. De viktige fettsyrene bidrar til en rekke andre funksjoner og organer i kroppen vår.

Cellene i kroppen vår, som det finnes millioner av, fornyer seg hele tiden, og Omega 3 bidrar til å beskytte samtlige av dem, gjenopprette og opprettholde dem. I tillegg kan Omega 3 hjelpe med å:

 • Opprettholde normal kroppsfunksjon

 • Styrke immunforsvaret

 • Styrke hud, hår og negler

 • Dempe plager i muskler og ledd

EFSA som er EUs organ for matsikkerhet har godkjent følgende helsepåstand om Omega 3-fettsyrene DHA og EPA basert på store mengder av studier:

 • DHA og EPA bidrar til hjertets normale funksjon (250 mg daglig)

 • DHA og EPA bidrar til å ivareta normalt blodtrykk (3 g daglig)

 • DHA bidrar til å opprettholde normalt triglyseridnivå i blodet (2 g daglig i kombinasjon med EPA)

 • DHA bidrar til å opprettholde hjernens normale funksjon (250 mg daglig)

 • DHA bidrar til å opprettholde normalt syn (250 mg daglig)

 • DHA inntak hos gravide bidrar til normal utvikling av hjernen til fosteret og ammende barn ( 200 mg pluss daglig anbefalt dose av Omega 3 fettsyrer (250 mg EPA+DHA) daglig

 • DHA inntak hos gravide bidrar til normal utvikling av øyet til fosteret og ammende barn ( 200 mg pluss daglig anbefalt dose av Omega 3 fettsyrer (250 mg EPA+DHA) daglig

bottom of page