top of page

Får man vitamin D fra solarium?

Om solarium er bra eller ei, har vært et omdiskutert tema blant forskere og ulike foreninger. Men er det faktisk slik at vi kan ta en liten dose kunstig lys for å holde vitamin D-nivåene oppe om vinteren?

Få 50% på første pakke! Betal kun 246,-*

*Gjelder i en begrenset tilbudsperiode. Prisen gjelder kun første pakke, deretter følger vanlige abonnementssatser. Les våre medlemsbetingelser.

Sollyset er en viktig kilde til vitamin D, og ved å eksponere huden for små mengder sol kan dekke behovet. Omtrent fem til ti minutter, to til tre ganger i uken, kan være tilstrekkelig i sommerhalvåret. I vinterhalvåret må vi ty til andre måter for å dekke vitamin D-behovet. Kan solarium være en løsning for å sikre D-vitamininntaket?

Moderate doser gir vitamin D

Ekspertenes meninger om solarium er skadelig er delte. Vi er klar over at for mye soleksponering ikke er bra for huden, men vi vet også at litt sol er nødvendig for at kroppen selv skal kunne danne vitamin D.

Vitamin D bidrar til å opprettholde normal muskelfunksjon, samt opptak og utnyttelse av kalsium og bidrar til å opprettholde normal beinbygning.

Grunnet lave D-vitaminverdier hos mange grupper i Norge, mener Johan Moan, at moderate doser solarium gir mye D-vitaminer og at det er gunstig om vinteren. Han er kreftforsker og professor emeritus ved Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo, og har i en årrekke jobbet med vitamin D.

Moans råd er moderate doser med solarium – inntil ti minutter, to ganger i uken i vinterhalvåret. En solferie til Syden kan også fylle opp lageret av D-vitamin, om man har mulighet til det.

Ønsker å redusere skadelig stråling

Nasjonalt folkehelseinstitutt mener på sin side at staten bør forby solarium, og at vi heller bør dekke behovet for vitamin D gjennom kostholdet.

Det er gjort flere tiltak for å redusere skadelig eksponering fra UV-stråling, blant annet gjennom godkjenning av solarier. Det er statens strålevern som godkjenner dokumentasjonen for alle solariemodeller før de kan bli tatt i bruk i Norge. Grunnen til dette er for å sikre at UV-strålingen ikke overskrider gjeldende grenseverdier.

Selv om man kan få i seg vitamin D ved å ta en ganske liten dose solarium, er det som regel slik at det ikke gir de riktige strålene – derfor skal ikke dette oppfattes som en anbefaling til å ta solarium.

Andre kilder til vitamin D

Ønsker du å bruke kosten istedenfor solarium for å dekke behovet for vitamin D, er fet fisk en god kilde. Fisk som makrell, ørret, laks og sild er rike på vitaminer. I norsk kosthold bidrar fisk og fiskeprodukter til omtrent 22 prosent av det totale vitamin D-inntaket.

bottom of page